vergoeding

 

Werkgever

Veel organisaties en bedrijven geven (deels) een vergoeding voor het volgen van een Mindfulness training. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers verplicht hun werknemers te beschermen tegen werkstress en hebben er doorgaans ook een budget voor. Hiernaast kunnen werknemers vaak ook een beroep doen op een scholingsbudget of een budget voor persoonlijke ontwikkeling.

Informeer bij jouw werkgever naar de mogelijkheden.

Zorgverzekering

De grootste zorgverzekeraar van Nederland Achmea ( Zilveren Kruis,  Avero-AchmeaFBTO ) geeft vanuit een aanvullende verzekering een vergoeding van max. 250 euro voor het volgen van een Mindfulness training  Ook de AmersfoortsePro Life en OZF bieden een vergoeding. Een verwijzing via huisarts is hiervoor niet nodig.

 

Heeft u moeite met de hoogte van de het bedrag om dit in 1 keer te voldoen, er is altijd aanvraag voor termijn betaling mogelijk.

Bij een klein budget is er korting in overleg mogelijk

Voorwaarden

 

De Aanmelding voor een training verloopt via een aantal vaste stappen en regels. Hier vind je alle informatie.

Verwerking van je aanmelding

Je meldt je aan door het aanmeldformulier bij de training van je keuze aan te klikken, in te vullen en te verzenden. Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding op je e-mailadres. De trainer ontvangt jouw gegevens ook direct en is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het verdere contact, de zakelijke afwikkeling van je aanmelding en het aanbieden van de training.

 

Van aanmelding tot deelname

Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. Als de trainer negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken.

De kandidaat betaalt hierna het cursusgeld.

Na ontvangst daarvan heeft hij/zij definitief een plaats in de training.

 

Annulering Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling. Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk. Kosten en materiaal Het cursusgeld staat vermeld bij iedere training. Cursusmateriaal en eventuele BTW is inbegrepen. Voor deelnemers met beperkte draagkracht is reductie bespreekbaar met de trainer.

De Studio,

Er bestaat een mogelijkheid, dat tijdens een 9 weekse training verhuisd gaat worden naar een andere locatie. De deelnemer verhuisd dan mee, en kan geen aanspraak maken op restitutie

Vertrouwelijkheid

 

De persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door de trainer voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld.

loslaten

Disclaimer

 

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen

 

Voor verdere informatie over aanmelding en deelname neem contact op via het contactformulier

loslaten